Notes

जामा मस्जिद (श्रीनगर) के निर्माणकर्ता सिकन्दर शाह (बुतशिकन) थे।

जामा मस्जिद (श्रीनगर) के निर्माणकर्ता सिकन्दर शाह (बुतशिकन) थे।