Question

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को कब सम्बोधित किया था?

Answer

03 नवम्बर, 1948 ई० को सम्बोधित किया था।