राजेन्द्र चोल

गंगईकोण्डचोलपुरम् नगर के संस्थापक चोल वंश के राजेन्द्र चोल थे।

चोल शासक राजेन्द्र चोल के गुरु इशानशिव एवं सर्वशिव थे।

चोल शासक राजेन्द्र चोल के गुरु कौन थे?

Subjects

Tags