लीला सेठ

उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी।

उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला लीला सेठ है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी।

लीला सेठ किस उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी?

लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी।

Subjects

Tags