Kannauj

Harshavardhana establish his capital at Kannauj.

Pratihara ruler Nagabhatta II defeated Chakrayuddha and made Kannauj his capital.

The capital of the Gahadavals was Kannauj.

The capital of the Gahadvala dynasty was Kannauj.

The capital of the Gurjar Pratihara dynasty was Kannauj.

Which Pratihara ruler defeated Chakrayuddha and made Kannauj his capital?

Subjects

Tags